Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Confidentialitate si politica de utilizare cookie


 1. Persoana responsabila de prelucrarea datelor dvs.

Responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale este CHROMOSOME DYNAMICS SA, avand datele de identificare expuse in rubrica introductiva.

Va informam ca societatea a desemnat un delegat pentru protectia datelor, pe care il puteti aborda pentru orice chestiune referitoare la prelucrarea acestora la coordonatele mentionate mai sus.


 1. Tipurile de date colectate si prelucrarea lor

In prealabil va informam ca, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”), prin prelucrarea datelor personale se intelege o serie de operatiuni cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestor date.


Chromosome Dynamics poate colecta datele personale furnizate de dvs. precum: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenia, adresa, domiciliu, telefon/fax, e-mail, informatii bancare, imagine.


De asemenea, pot fi prelucrate date precum locatia Utilizatorului in scopul indepliniri contractului.


Datele colectate vor fi prelucrate prin stocarea lor in baza de date protejata a societatii si utilizate in scopurile prevazute in sectiunea urmatoare.

De asemenea, Chromosome Dynamics poate prelucra datele personale transmise in acelasi scop de terti, care au calitatea de operatori si stabilesc scopul si mijloacele prelucrarii lor sau din surse publice precum: baza de date a Registrului Comertului ori operatori specializati cu furnizarea unor informatii similare.


 1. Temeiul juridic si scopul prelucrarii

Datele personale vor fi prelucrate conform urmatoarelor dispozitii legale:

 • art. 6.1. lit. a) din Regulament daca prelucrarea se realizeaza in baza consimtamântului dvs.;
 • art. 6.1. lit. b) din Regulament daca prelucrarea este necesara in vederea incheierii/executarii unui contract cu dvs. sau cu societatea pe care o reprezentati;
 • art. 6.1. lit. c) din Regulament daca prelucrarea datelor dvs. este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale;
 • art. 6.1. lit. f) din Regulament daca prelucrarea se realizeaza in scopul unui interes legitim al societatii noastre.


Cu titlu exemplificativ, datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate in urmatoarele scopuri:

 • Crearea si mentinerea contului in aplicatie;
 • Identificarea unor Produse contrafacute sau unei fraude in utilizarea aplicatiei;
 • Participarea dvs. la campaniile de promovare;
 • Crearea de profiluri;
 • Pregatirea incheierii unui contract si executarea acestuia;
 • Purtarea conversatiilor electronice sau telefonice, dupa caz, referitoare la relatiile contractuale;
 • Primirea si transmiterea raspunsurilor la intrebarile sau reclamatiile utilizatorilor;
 • Gestionarea si emiterea documentelor aferente executarii unui contract;
 • Gestionarea serviciului de WI-FI de la sediul nostru;


Retragerea consimtamântului privind prelucrarea datelor personale nu va produce efecte cu privire la executarea contractului.


Nefurnizarea datelor necesare pentru incheierea sau executarea unui contract intre Chromosome Dynamics si dvs. sau societatea in cadrul careia activati va conduce la imposibilitatea incheierii contractului.


 1. Durata pastrarii datelor personale

Chromosome Dynamics va pastra datele personale numai in timpul perioadei rezonabil necesare, tinand cont de durata relatiilor contractuale sau a efectelor acesteia dupa expirare. In principiu, datele dvs. personale vor fi pastrate ulterior inchiderii contului in aplicatie, pentru o durata care sa permita indeplinirea obligatiilor legale.


Dupa aceasta perioada, datele personale vor fi sterse, cu exceptia datelor salvate pentru restaurare in caz de avarie. In acest ultim caz, datele vor fi sterse daca prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate.


 1. Destinatarii datelor personale

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate urmatorilor destinatari:

 • Societati afiliate;
 • parteneri contractuali, cu care Chromosome Dynamics a incheiat conventii privind prelucrarea si confidentialitatea datelor personale;
 • Institutii publice, in cazul in care acestea le solicita, in conformitate cu normele fiscale, de protectie a muncii, de siguranta sociala sau cu oricare alte reglementari aplicabile;


In orice caz, tertii cu care se partajeaza anumite date cu caracter personal vor dovedi in prealabil adoptarea masurilor de natura tehnica si organizatorice adecvate pentru protectia corecta a datelor acestora.


 1. Masuri de protectie a datelor

Baza de date a Chromosome Dynamics este protejata prin tehnici de securitate a informatiei, precum firewall-uri si proceduri de control al accesului, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date si pentru a garanta confidentialitate acestora.


Va informam ca am adoptat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a garanta siguranta si integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesam, precum si pentru a evita pierderea, modificarea si/sau accesarea acestora de catre terti neautorizati.


 1. Cookie si social media

Va informam ca folosim cookie-uri pe site-ul nostru. Acestea sunt fisiere mici pe care browserul dvs. le creeaza automat si care sunt stocate pe dispozitivul dvs. (laptop, tableta, smart phone etc.) atunci când vizitati site-ul nostru web. Cookie-urile nu dauneaza dispozitivului dvs., nu contin virusi sau alte programe rau intentionate. Informatiile sunt stocate in functie de dispozitivul specific folosit pentru site-ul nostru.


Utilizarea cookie-urilor serveste pentru a facilita folosirea site-ului nostru. De exemplu, folosim asa-numitele cookie-uri de sesiune pentru a recunoaste ca ati vizitat deja anumite pagini pe site-ul nostru. Acest lucru ne permite sa afisam in mod corespunzator oferta noastra pe site. In plus, modulele cookie ne ajuta sa determinam din ce tara accesati site-ul nostru web pentru a putea afisa continut pentru fiecare tara. Aceste cookie-uri sunt sterse automat dupa ce parasesc site-ul nostru web (durata setarii / procesarii cookie-ului este, prin urmare, vizita pe site, "sesiunea").


Utilizarea acestor (i) cookie-uri strict solicitate si (ii) cookie-uri functionale pe site-ul nostru este posibila fara consimtamântul dvs. din cauza interesului nostru legitim de a furniza un site tehnic fara deficiente (articolul 6 (1) (f) din Regulament). Din acest motiv, aceste cookie-uri nu pot fi dezactivate sau activate individual.


Majoritatea browserelor accepta cookie-urile in mod automat. Cu toate acestea, puteti seta browserul astfel incât sa nu fie stocat niciun cookie pe dispozitivul dvs. sau intotdeauna sa apara un indiciu inainte ca un nou modul cookie sa fie stocat acolo. De asemenea, puteti dezactiva modulele cookie deja salvate prin setarile browserului. Cu toate acestea, dezactivarea sau neacceptarea cookie-urilor va poate impiedica sa utilizati toate functiile site-ului nostru si este posibil sa nu puteti utiliza corect site-ul web.


Orice alte informatii personale, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail, nu vor fi inregistrate decât daca furnizati aceste informatii in mod voluntar, in contextul unei cereri de informatii.


 1. Drepturile dvs. legate de datele personale

In cele ce urmeaza va transmitem o lista a drepturilor dvs. pe care le puteti exercita prin intermediul adresei electronice contact@agribusiness-consulting.com:


Dreptul de acces

Aveti dreptul sa obtineti confirmarea in legatura cu procesarea sau nu a datelor personale care va privesc, precum si sa obtineti accesul la acestea.

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul sa solicitati Chromosome Dynamics sa rectifice datele personale atunci cand sunt inexacte sau sa se completeze in cazul in care sunt incomplete.

Dreptul la stergerea datelor din baza noastra de date

Ne puteti solicita ca datele personale sa fie sterse atunci cand, intre altele, datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor in care au fost colectate ori daca va retrageti consimtamântul si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul sa solicitati limitarea prelucrarii datelor in situatii in care: contestati exactitatea acestora, pentru o perioada necesara verificarii; datele dvs. nu ne mai sunt necesare insa le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi; pe durata verificarii daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra celor exercitate de dvs., in situatia in care v-ati opus prelucrarii.

Dreptul la portabilitate

Aveti dreptul sa primiti datele personale in format structurat, de uz obisnuit si cu citire mecanica, si de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazeaza pe consimtamânt sau pe un contract si se efectueaza prin mijloace automatizate.

Dreptul la opozitie

Va puteti opune ca datele personale sa faca obiectul unei prelucrari de catre societatea noastra, inclusiv in legatura cu elaborarea de profiluri. In acest caz, Chromosome Dynamics nu va mai procesa datele dvs., cu exceptia situatiei in care exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea.

Decizii individuale automatizate

Aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizata, inclusiv a elaborarii de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau va afecteaza in mod semnificativ. Totusi, nu va fi posibila exercitarea unui astfel de drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs. si Chromosome Dynamics, este autorizata de dreptul aplicabil Uniunii sau cel Intern, cu conditia sa se stabileasca masuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dvs. legitime; sau se bazeaza pe consimtamântul dvs. explicit.

Dreptul de a depune plângere

Aveti dreptul de a de depune plângere la autoritatea de supraveghere.Orice schimbare a regulilor de confidentialitate cu privire la datele noastre de contact, tipurile de informatii colectate, destinatarii si scopul utilizarii lor, in masura in care va fi necesara, va fi publicata pe aceasta pagina, putând fi consultata oricând de catre dvs.


VII. Durata contractului. Modalitati de incetare

1. Contractul este in vigoare de la data inregistrarii contului in aplicatia Orgnit (momentul intrarii in vigoare) pana la data inchiderii/stergerii acestuia.

2. Contractul poate inceta prin:

a) acordul partilor, transmis prin orice mijloc de proba, in scris;

b) rezolutiunea declarata de oricare dintre parti pentru neindeplinirea obligatiilor de catre cealalta parte, transmisa in scris, de la momentul notificarii prin orice mijloc;

c) denuntarea unilaterala de catre oricare dintre Parti, care va opera prin stergerea/inchiderea sau, in anumite cazuri, blocarea contului Utilizatorului;

VIII. Alte clauze

1. Cesiune: Utilizatorul nu are dreptul sa cesioneze, integral sau partial, Contractul. Chromosome Dynamics are dreptul de a cesiona contractul, integral sau partial, precum si de a-l executa prin colaboratori/subcontractori.

2. Forta majora: Aparitia in relatiile contractuale a unui caz de forta majora va determina suspendarea executarii contractului, sub conditia probarii acestuia prin certificat emis de autoritatile competente (CCIR). In cazul in care durata suspendarii este mai mare de 6 luni, contractul se considera incetat de plin drept pentru imposibilitatea executarii sale, conform dispozitiilor Codului civil.

3. Notificari: Orice comunicare intre parti se va face prin email sau prin intermediul aplicatiei, daca aceasta permite. Notificarile prin email pentru Chromosome Dynamics se vor face la adresa mentionata in partea introductiva, iar pentru Utilizator la cea folosita pentru folosirea aplicatiei. Notificarile se vor transmite prin posta electronica (cu confirmare de trimitere) si se considera efectuata in ziua expedierii daca aceasta este o zi lucratoare si a fost trimisa anterior orei 17.00, respectiv in ziua urmatoare lucratoare daca data trimiterii nu este o zi lucratoare sau expedierea s-a realizat dupa ora 17.00.

4. Nulitate: Daca oricare dintre clauzele contractului este declarata nula, aceasta nu va afecta restul clauzelor valide si, in cazul in care contractul nu poate fi executat in lipsa clauzei nule, Partile se obliga sa negocieze cu buna credinta o noua clauza care sa o inlocuiasca pe cea nelegala.

5. Lege aplicabila/Litigii: Contractul este guvernat de legea romana, locul jurisdictiei fiind cel stabilit conform Codului de procedura civila.

6. Consumatori: Consumatorii, astfel cum sunt definiti in legislatia romana, nu pot renunta la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauza contractuala prin care se renunta sau se restrang in mod direct sau indirect drepturile prevazute de lege in favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru acestia.